Poetscommissie

De poetscommissie der GSZC De Walvisch is verantwoordelijk voor het laten glimmen van de door de leden verworven trofeeën. Een verantwoordelijke en zware taak, aangezien de Walvisch in haar maar dan achtentachtig-jarig bestaan natuurlijk een veelheid aan prijzen in de wacht heeft gesleept.

Commissieleden 2022-2023
De poetscommissie bestaat uit de volgende sjaarsige types:

  • Mattias Kraak (praeses)
  • Andere mooie sjaarsen