Gedragsregels en VCP

Onze Gedragregels  (opgesteld naar de gedragscode van het NOC*NSF)

In de sport hebben we gezamenlijk gedragsregels, gedragscodes en tuchtreglementen opgesteld. Deze formele afspraken vertalen we op een vereniging naar de dagelijkse praktijk door hoe we met elkaar omgaan. Gedrag is een belangrijke bepalende factor voor de cultuur in je sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

Hoe doen we dat nu samen? In het High5 stappenplan worden verenigingen meegenomen in hoe ze beleid en regels kunnen opzetten en praktisch kunnen toepassen. 

Welke regels zijn er afgesproken?

Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter.

Meer informatie over tuchtreglementen vind je op de website van het Instituut Sport Rechtspraak ISR en je eigen sportbond. Reglementen over matchfixing vind je hier, voor antidoping hier en op de website van de Doping Autoriteit.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Binnen de Walvisch vinden we het ontzettend belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat er een fijne sfeer hangt. De vertrouwenscontactpersoon speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien hij/zij het eerste aanspreekpunt is bij ongewenst gedrag of andere problemen. Hij/zij biedt in alle gevallen een luisterend oor, zal onpartijdig zijn en geeft advies hoe je het beste met de desbetreffende situatie om kan gaan.

Heb je een bepaalde situatie als onprettig ervaren? Of loop je tegen andere (persoonlijke) problemen aan? Contacteer dan zeker één van onze vertrouwenscontactpersonen.

Binnen de Walvisch hebben we twee vertrouwenscontactpersonen, een man en een vrouw. Mocht je behoefte hebben aan een ander, onafhankelijker, aanspreekpunt, dan staat de vertrouwenspersoon van de Aclo in dat geval voor je klaar! Een andere optie voor een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon is bij centrumveiligesport.
Gegevens van onze vertrouwenscontactpersonen kun je vinden in onze app.