Gedragsregels

Onze Gedragregels  (opgesteld naar de gedragscode van het NOC*NSF)

In de sport hebben we gezamenlijk gedragsregels, gedragscodes en tuchtreglementen opgesteld. Deze formele afspraken vertalen we op een vereniging naar de dagelijkse praktijk door hoe we met elkaar omgaan. Gedrag is een belangrijke bepalende factor voor de cultuur in je sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

Hoe doen we dat nu samen? In het High5 stappenplan worden verenigingen meegenomen in hoe ze beleid en regels kunnen opzetten en praktisch kunnen toepassen. 

Welke regels zijn er afgesproken?

Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter.

Meer informatie over tuchtreglementen vind je op de website van het Instituut Sport Rechtspraak ISR en je eigen sportbond. Reglementen over matchfixing vind je hier, voor antidoping hier en op de website van de Doping Autoriteit.