Is-de-koffie-al-bruin-commissie

De Is-de-koffie-al-bruin-commissie is de meest geheime commissie binnen onze vereniging. Zo geheim dat haar samenstelling niet bekend is, behalve aan het bestuur. De Is-de-koffie-al-bruin-commissie is tevens de enige commissie die geen verantwoording afdraagt aan de Algemene Ledenvergadering.

De taak van deze – o zo belangrijke – comissie is het verzamelen van alle bekers en andere prijzen die door de diverse teams zijn gewonnen en/of de bekers die zijn ontvreemd. De commissie maakt zich bekend aan de leden met de zin: “Meneer of mevrouw, heeft u de koffie al bruin?” als zij dit vanwege de uitoefening van haar taak nodig acht.