Ledenwervingscommissie

Waar gehakt wordt vallen spaanders en dus verlaat elk jaar een klein aantal afgestudeerde suffe burgers de vereniging. Op naar 40 jaar werkervaring…

Om het ledenaantal op peil te houden en te laten groeien is een enthousiaste club met mensen de hele zomer bezig met het werven van nieuwe leden. Met als hoogtepunt natuurlijk de KEI week. En niet zonder succes! Zo heeft de ledenwerving van 20/21 het gepresteerd een derde dameschteam op te richten!

 De commissie voor dit jaar dient nog samengesteld te worden.

Commissieleden 2023-2024

    • Lars Hof (Praeses)