Privacyverklaring

Ook G.S.Z.C. de Walvisch geeft om uw privacy, en doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Met het invoeren van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij een document opgesteld waarin wij laten blijken op welke manier en voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken. Via onderstaande link kunt u de hieruit voortgekomen privacyverklaring downloaden:

Privacyverklaring G.S.Z.C. de Walvisch (28 mei 2018).pdf

Daarnaast beschikt De Walvisch over statuten en een huisreglement (HR), die als leidraad gelden voor de regels en verplichtingen binnen de vereniging. Zowel de statuten als het huisreglement kunt u opvragen bij de Abactis, op het e-mailadres abactis@gszcdewalvisch.nl